S cieľom uľahčiť užívateľom používanie našich webových stránok využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači/zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

GAda
Záhorácka 6
811 04 Bratislava
tel: +421 948 348 020
napíšte nám

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim,

Predávajúci:

Mgr. Gabriela Cvečková GAda, Záhorácka 6, 811 04 Bratislava

IČO: 45871094, DIČ: 1046926661

zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-199317

kontakt: tel: 0948 348 020, e-mail: gada.koralky@gmail.com

uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len e-shop).

 

b) Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po prihlásení do e-shop-u odoslala elektronickú objednávku.

 

c) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o:

- kupujúcom,

- zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu,

- celkovú sumu objednávky

spracovaný systémom obchodu.

 

d) Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

b) Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

c) O prijatí objednávky ako aj o vybavení bude kupujúci informovaný na e-mail, ktorý uviedol pri objednávke. Pokiaľ kupujúcemu nepríde potvrdenie prijatia objednávky, je potrebné kontaktovať predávajúceho.

d) Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

e) Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať prostredníctvom:

- e-mailu: gada.koralky@gmail.com

- telefonicky: +421 948 348 020

f) K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy uhradí nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Ďalej je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky:

- prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na adresu uvedenú v sekcii "kontakt",

- tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom, obale,

- tovar nesmie byť poškodený,

- tovar musí byť kompletný (vrátane všetkých komponentov a priloženej faktúry).

 

Tovar nezasielajte formou dobierky. V prípade zaslania  tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru na ceste k nemu.

g) Ak kupujúci splní všetky vyššie uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, peniaze za tovar pošle predávajúci prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru. Predávajúci je povinný preplatiť kupujúcemu náklady na poštovné len v hodnote najlacnejšieho spôsobu prepravy.

h) Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 100,00 eur, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

i) Predávajúci je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 100,00 eur požadovať od kupujúceho platbu vopred zálohovou faktúrou, alebo platbou cez elektronické bankovníctvo. Ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.

 

3. Dodacie podmienky a termíny

a) Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky).

b) Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte.

c) Za poškodenú zásielku, zapríčinenú prepravcom, predávajúci nezodpovedá.

d) Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

e) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 7 dní) po prijatí elektronickej objednávky pre tovar na sklade. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, maximálne však do 20 kalendárnych dní. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

f) Tovar bude dodaný kupujúcemu bezpečne zabalený v bublinkovej obálke alebo zabalený v bublinkovej fólii v balíku.

 

4. Kúpna cena a platby

a) Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (dobierka alebo osobný odber) prípadne v termíne uvedenom na faktúre pri zaslaní objednávky, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

b) Ak je cena tovaru hradená prevodom na účet, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu predávajúceho.

c) Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. 2 ods. i) týchto pravidiel.

d) V prípade platby prevodom na účet, platí číslo účtu - IBAN:

IBAN: SK15 8360 5207 0042 0267 0983

SWIFT/BIC: BREXSKBX

Pri platbe "PREVOD NA ÚČET" prosím uhraďte platbu na účet v čo najkratšom čase, najneskôr do 7 dní od odoslania objednávky.

Pri platbe "DOBIERKA" zaplatíte za tovar pri preberaní zásielky na pošte.

V prípade OSOBNÉHO ODBERU zaplatíte za tovar pri jeho vyzdvihnutí.

 

5. Záruka a reklamácie

a) Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v zmysle platných právnych predpisov - 24 mesiacov odo dňa predaja.

b) Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, s použitím, ktoré je v rozpore so zaslaným návodom na údržbu.

c) Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom alebo výrobcom tovaru zmocnená.

 

6. Odoslanie tovaru, poštovné a balné

Poštovné podľa spôsobu platby (objednávky do 50 €):

- prevodom na účet (platba vopred): POŠTOVNÉ 2. trieda: 1,90 €; 1. trieda: 2,10 €

- dobierka (platba pri preberaní): POŠTOVNÉ 2. trieda: 2,90 €; 1. trieda: 3,30 €

 

Pri objednávkach nad 50 € je poštovné ZADARMO.

 

Poplatky za balné neúčtujeme.

 

O odoslaní tovaru budete informovaní e-mailom.

 

"OSOBNÝ ODBER" (bez poštovného) je možný v našom sídle: ul. Záhorácka 6, 811 04 Bratislava - Patrónka, len vo vopred dohodnutom termíne. Upozorňujeme, že je to súkromná adresa, na tejto adrese sa nenachádza obchod, ani iné verejné priestory.

 

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je Mgr. Gabriela Cvečková GAda, IČO 45871094 zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-199317 (ďalej len „spoločnosť GAda“), e-mail: gada.koralky@gmail.com, telefón: 0948 348 020; ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

7.2 Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť GAda spracúva na účely nákupu tovaru a dodania tovaru prostredníctvom e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar ako je číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet, na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených vyššie aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a  v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GAda je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti GAda.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
– prepravná spoločnosť - Slovenská pošta, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
– orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti GAda
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b) Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť GAda spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GAda je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c) Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť GAda spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GAda je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

d) Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť GAda spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GAda je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

e) Plnenie zákonných povinností spoločnosti GAda

Spoločnosť GAda spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až e) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti GAda.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GAda je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou GAda.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

7.3 Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti GAda:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

7.4 Cookies

Pre správne fungovanie stránok používame súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladáme vo vašom zariadení pri návšteve našich webových stránok. Vďaka informáciám uloženým v súboroch cookies vás vieme rozpoznať a uľahčiť vám napríklad navigáciu na našej webovej stránke. Cookies sa nedajú použiť na spustenie programov ani na prenesenie vírusov do počítača. Súbory cookies sa dajú čítať iba na webovom serveri, z ktorého pochádzajú.

Informácie uložené v súboroch cookies nezdieľame s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu.

Vždy máte možnosť prezerať si naše webové stránky bez použitia cookies. Internetové prehliadače sú často nakonfigurované tak, aby sa opýtali, či môžu prijať súbory cookies. Ak chcete zabrániť tomu, aby váš internetový prehliadač používal súbory cookies, môžete (1) zrušiť používanie súborov cookies pri vstupe na náš web pomocou úrovne cookies (ak je k dispozícii), alebo (2) zakázať používanie súborov cookies prostredníctvom nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Pomocné funkcie vo vašom prehliadači vám ukážu, ako sa dajú zakázať alebo vymazať súbory cookies vo vašom internetovom prehliadači. Upozorňujeme, že zakázanie/odstránenie súborov cookies môže viesť k tomu, že jednotlivé funkcie na našej webovej stránke nebudú fungovať podľa očakávania. Súbory cookies, ktoré môžeme vyžadovať pre určité funkcie na našej webovej stránke, sú uvedené nižšie. Zakázanie/odstránenie súborov cookies však bude mať vplyv iba na používaný internetový prehliadač. Zakázanie/odstránenie súborov cookies sa preto musí zopakovať pre všetky ostatné internetové prehliadače.

Súbory cookies, ktoré používame na špecifické funkcie, bez odkazov na jednotlivcov:

– Súbory cookies, ktoré uchovávajú určité predvoľby používateľa (napríklad nastavenia vyhľadávania alebo jazyka)
– Súbory cookies, ktoré ukladajú informácie, aby zaručili bezchybné prehrávanie videí alebo audio obsahu
– Súbory cookies, ktoré dočasne ukladajú určité používateľské položky (napríklad obsah nákupného košíka alebo online formulár)

Súbory cookies, ktoré používame pre špecifické funkcie, s odkazmi na jednotlivcov:

– Súbory cookies, ktoré slúžia na identifikáciu alebo overovanie používateľov

V tejto súvislosti sme oprávnení spracúvať údaje podľa zákona (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2016/679). Tieto údaje uložíme, kým daný súbor cookies nevyprší, alebo kým ho nevymažete.

Akékoľvek ďalšie spracovanie osobných údajov pomocou súborov cookies je uvedené v príslušných častiach týchto informácií.

8. Záverečné ustanovenia

a) Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom v e-shope predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

b) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

c) Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

d) Príslušný orgán štátneho dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, ba@soi.sk

 

Platné od 01.01.2021.

 

ODc0NW