S cieľom uľahčiť užívateľom používanie našich webových stránok využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači/zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

GAda
obchodík: Pri Suchom mlyne 11
811 04 Bratislava
tel: +421 948 348 020
napíšte nám

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim,

Predávajúci:

Mgr. Gabriela Cvečková GAda, Záhorácka 6, 811 04 Bratislava

IČO: 45871094, DIČ: 1046926661

zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-199317

kontakt: tel: 0948 348 020, e-mail: gada.koralky@gmail.com

uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len e-shop).

 

b) Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po prihlásení do e-shop-u odoslala elektronickú objednávku.

 

c) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o:

- kupujúcom,

- zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu,

- celkovú sumu objednávky

spracovaný systémom obchodu.

 

d) Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

b) Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

c) O prijatí objednávky ako aj o vybavení bude kupujúci informovaný na e-mail, ktorý uviedol pri objednávke. Pokiaľ kupujúcemu nepríde potvrdenie prijatia objednávky, je potrebné kontaktovať predávajúceho.

d) Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

e) Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať prostredníctvom:

- e-mailu: gada.koralky@gmail.com

- telefonicky: +421 948 348 020

f) K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy uhradí nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Ďalej je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky:

- prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na adresu uvedenú v sekcii "kontakt",

- tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom, obale,

- tovar nesmie byť poškodený,

- tovar musí byť kompletný (vrátane všetkých komponentov a priloženej faktúry).

 

Tovar nezasielajte formou dobierky. V prípade zaslania  tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru na ceste k nemu.

g) Ak kupujúci splní všetky vyššie uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, peniaze za tovar pošle predávajúci prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru. Predávajúci je povinný preplatiť kupujúcemu náklady na poštovné len v hodnote najlacnejšieho spôsobu prepravy.

h) Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 100,00 eur, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

i) Predávajúci je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 100,00 eur požadovať od kupujúceho platbu vopred zálohovou faktúrou, alebo platbou cez elektronické bankovníctvo. Ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.

 

3. Dodacie podmienky a termíny

a) Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky).

b) Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte.

c) Za poškodenú zásielku, zapríčinenú prepravcom, predávajúci nezodpovedá.

d) Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

e) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 7 dní) po prijatí elektronickej objednávky pre tovar na sklade. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, maximálne však do 20 kalendárnych dní. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

f) Tovar bude dodaný kupujúcemu bezpečne zabalený v bublinkovej obálke alebo zabalený v bublinkovej fólii v balíku, vždy 1. triedou.

 

4. Kúpna cena a platby

a) Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (dobierka alebo osobný odber) prípadne v termíne uvedenom na faktúre pri zaslaní objednávky, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

b) Ak je cena tovaru hradená prevodom na účet, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu predávajúceho.

c) Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. 2 ods. i) týchto pravidiel.

d) V prípade platby prevodom na účet, platí číslo účtu - IBAN:

IBAN: SK15 8360 5207 0042 0267 0983

SWIFT/BIC: BREXSKBX

Pri platbe "PREVOD NA ÚČET" prosím uhraďte platbu na účet v čo najkratšom čase, najneskôr do 7 dní od odoslania objednávky.

Pri platbe "DOBIERKA" zaplatíte za tovar pri preberaní zásielky na pošte.

V prípade OSOBNÉHO ODBERU zaplatíte za tovar pri jeho vyzdvihnutí v našom obchodíku.

 

5. Záruka a reklamácie

a) Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v zmysle platných právnych predpisov - 24 mesiacov odo dňa predaja.

b) Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, s použitím, ktoré je v rozpore so zaslaným návodom na údržbu.

c) Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom alebo výrobcom tovaru zmocnená.

 

6. Odoslanie tovaru, poštovné a balné

Poštovné podľa spôsobu platby (objednávky do 50 €):

- prevodom na účet (platba vopred): POŠTOVNÉ: 1,80 €

- dobierka (platba pri preberaní): POŠTOVNÉ: 2,50 €

 

Pri objednávkach nad 50 € je poštovné ZADARMO.

 

Poplatky za balné neúčtujeme.

 

O odoslaní tovaru budete informovaní e-mailom.

 

"OSOBNÝ ODBER" (bez poštovného) je možný v obchodíku GAda na ul. Pri Suchom mlyne 11, 811 04 Bratislave. Tovar objednaný do 12-tej hodiny bude pripravený na odber ešte v deň objednania. Tovar objednaný po 12-tej hodine bude pripravený najneskôr na druhý deň po objednaní.

 

7. Záverečné ustanovenia

a) Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom v e-shope predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

b) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

c) Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

d) Príslušný orgán štátneho dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, ba@soi.sk

 

Platné od 01.04.2017.

 

MWYxZTYz